Zynk – [Windows]

[ad_1]

Zynk là một nền tảng Tích hợp và Tự động hóa Kinh doanh được cài đặt trên máy chủ Windows của bạn và cho phép bạn tạo các quy trình công việc tùy chỉnh để tự động hóa các tác vụ Tích hợp Dữ liệu, Tạo Bảng điều khiển, Báo cáo Tự động, Tạo PDF và nhiều hơn nữa với ít hoặc không cần mã hóa. Zynk là một giải pháp được chứng nhận của Sage

Trình kết nối có sẵn cho Sage 50, Sage 200, Microsoft Excel, Adobe PDF, Tệp CSV chung, Tệp XML, Thị trường Amazon, Lưu trữ Amazon S3, ConnectWise CRM, Microsoft SQL Server, Cơ sở dữ liệu ODBC, Cơ sở dữ liệu OLEDB, Salesforce CRM, SugarCRM, Microsoft Exchange Server , Máy chủ email POP3 / SMTP, Thanh toán trực tuyến PayPal, Thanh toán giao dịch an toàn, Dịch vụ web, Máy chủ FTP, SMS / Tin nhắn văn bản, Magento và hơn thế nữa.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247