ZynAddSubFX – [Windows]

[ad_1]

ZynAddSubFX là một trình tổng hợp phần mềm nguồn mở cho Linux, Mac OS X và Microsoft Windows.

Để tạo ra âm thanh, nó có ba động cơ tổng hợp lai kết hợp các phương pháp cộng gộp, trừ, Fourier và các phương pháp tổng hợp khác. Không có mẫu bên ngoài được sử dụng để tạo ra âm thanh; tất cả mọi thứ được thực hiện bằng tổng hợp. Bộ tổng hợp có các hiệu ứng như: vang, vang, hợp xướng, méo, cân bằng và các hiệu ứng khác, và hỗ trợ điều chỉnh microtonal. Tác giả của ZynAddSubFX là một lập trình viên người Romania, Paul Nasca. Công việc bắt đầu vào tháng 3 năm 2002 và phiên bản công khai đầu tiên là phiên bản 1.0.0 vào tháng 9 năm 2002.

Hiện đã có triển khai cổng VST: nó vẫn đang trong giai đoạn phát triển beta, nhưng đã được thử nghiệm với các máy chủ như VSThost, EnergyXT 1.41, Cubase và Reaper.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247