Zinstall Migration Kit Pro – [Windows]

[ad_1]

Chuyển tất cả các chương trình, cài đặt, hồ sơ, tập tin từ máy tính này sang máy tính khác.
Có thể chuyển từ máy tính bị hỏng, chuyển mà không cần kết nối trực tiếp, chuyển sang ổ SSD (tách giữa hai ổ), nâng cấp tại chỗ.
Hỗ trợ Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista và Windows XP.
Nó có thể chuyển tất cả mọi thứ, hoặc cho phép người dùng chọn những gì để chuyển.
Bao gồm chức năng sao lưu.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247