Zeal – [Windows]

[ad_1]

dasht

dasht là một tập hợp các tập lệnh shell để tìm kiếm, duyệt và quản lý tài liệu API (dưới dạng hơn 150 bộ tài liệu ngoại tuyến, nhờ vào Dash cho OS X), tất cả đều thoải mái với thiết bị đầu cuối của riêng bạn! Tên “dasht” là một danh mục của Dash và …

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Mac

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247