ZBar – [Windows]

[ad_1]

ZBar là một tiện ích cho những người sử dụng nhiều màn hình. Nếu bạn có một màn hình duy nhất, thì không có gì để xem ở đây. Tiến lên.

Nếu bạn có hai màn hình trở lên, thì Windows chỉ đặt thanh tác vụ ở dưới cùng của một trong những màn hình đó và mặc dù bạn có thể di chuyển các cửa sổ sang màn hình thứ hai, nút thanh tác vụ cho các cửa sổ đó vẫn nằm ở dưới cùng của màn hình chính màn hình, máy quan sát. Điều này không “cảm thấy” đúng với tôi, vì vậy ZBar đã ra đời.

Chức năng

ZBar sẽ:

* Đặt một thanh tác vụ trên đầu hoặc cuối của tất cả các màn hình không chính với một hoặc hai hàng nút, theo sáu kiểu, với một đồng hồ tùy chọn
* Cung cấp các phím tắt để di chuyển một cửa sổ dọc theo màn hình
* Sắp xếp hình nền máy tính của bạn một hình ảnh trên mỗi màn hình hoặc một hình ảnh trên tất cả các màn hình
* Hiển thị lịch sáu tháng, tháng trước, tháng này và bốn tháng trước

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247