Zarafa – [Windows]

[ad_1]

iMail

iMail – Giải pháp thư miễn phí cuối cùng cho doanh nghiệp và trường học Truy cập máy khách Web, máy chủ tự lưu trữ LAN hoặc WAN, thiết kế không cần bảo trì. Hệ thống thư nhanh, an toàn, nặng. Truy cập máy khách Web, máy chủ tự lưu trữ LAN hoặc WAN, …

Miễn phí

Self-Hosted

Windows

iMail icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247