Yomichan – [Windows]

[ad_1]

ReadNihon

Tạo trang web Furigana theo cấp độ tiếng Nhật của bạn Với ReadNihon, bạn có thể tự động tạo Furigana cho bất kỳ trang web Nhật Bản nào. Bạn có thể thay đổi cấp độ của văn bản để phù hợp với trình độ nói tiếng Nhật của bạn. Nó sẽ chỉ tạo Furigana cho…

Miễn phí

Web

ReadNihon icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247