ymarks – [Windows]

[ad_1]

Floccus

Mục tiêu của dự án này là xây dựng một phần mở rộng trình duyệt đồng bộ hóa dữ liệu trình duyệt của bạn với Nextcloud. Trong lịch sử, điều này đã từng có thể sử dụng ứng dụng owncloud đồng bộ mozilla. Tuy nhiên, Mozilla đã cố gắng cải thiện Firefox …

Mã nguồn mở

Miễn phí

Firefox

Opera

Nextcloud

Chrome

Vivaldi Browser

Self-Hosted

Floccus icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247