Yintersync – [Windows]

[ad_1]

Chúng tôi đã xây dựng Yintersync.NET để sao chép một lượng lớn dữ liệu trực tiếp từ nhiều hệ thống như tài liệu, cơ sở dữ liệu, máy ảo và đa phương tiện qua các kết nối băng thông thấp. Điều này đạt được bằng cách sử dụng mã hóa delta tương tự như Rupync, nén và bản sao bóng.

Được thiết kế cho nhiều bộ dữ liệu terrabyte bao gồm hàng triệu tệp, thuật toán băm Yintersync.NETs có thể vượt trội hơn so với chuyển cục bộ gigabit nhưng vẫn được tối ưu hóa cho các kết nối băng thông thấp.

Trong môi trường của 60 máy ảo trên 15 máy chủ, chúng tôi sử dụng Yintersync để sao chép 4tb tệp sao lưu cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu và thư trong vòng chưa đầy 4 giờ. Ngoài ra, chúng tôi sao chép 7tb Máy ảo qua kết nối 10mbit hàng đêm như chiến lược khắc phục thảm họa của chúng tôi.

Yintersync.NET miễn phí sử dụng với tối đa 2 tác nhân.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247