Ybex Clipboard – [Windows]

[ad_1]

Spectacle

Spectacle là một ứng dụng đơn giản để chụp ảnh màn hình máy tính để bàn. Nó có thể chụp ảnh toàn bộ máy tính để bàn, một màn hình duy nhất, cửa sổ hiện đang hoạt động, cửa sổ hiện nằm dưới chuột hoặc một vùng hình chữ nhật của màn hình. Các hình ảnh…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Spectacle icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247