YAML – [Windows]

[ad_1]

Protocol Buffers

Bộ đệm giao thức là cơ chế mở rộng ngôn ngữ, trung lập nền tảng, trung lập về ngôn ngữ của Google để tuần tự hóa dữ liệu có cấu trúc – nghĩ XML, nhưng nhỏ hơn, nhanh hơn và đơn giản hơn. Bạn xác định cách bạn muốn dữ liệu của mình được cấu trúc một …

Mã nguồn mở

Miễn phí

BSD

Android

Linux

Windows

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247