XN Resource Editor – [Windows]

[ad_1]

Resource Tuner

Resource Tuner cho phép bạn xem, trích xuất, thay thế, chỉnh sửa và xóa các tài nguyên được nhúng của các tệp thực thi: biểu tượng, chuỗi, hình ảnh, âm thanh, hộp thoại, menu – tất cả tạo nên phần trực quan của các chương trình Windows của bạn. Ảnh …

Thương mại

Windows

Resource Tuner icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247