Xlideit Image Viewer – [Windows]

[ad_1]

Đây là một trình xem ảnh nhẹ với xử lý hình ảnh cơ bản.

Một thanh hình thu nhỏ được hiển thị ở dưới cùng của cửa sổ với tất cả các hình ảnh trong thư mục. Tên của hình ảnh hiện tại và thanh công cụ được hiển thị ở trên cùng của cửa sổ. Sử dụng thanh công cụ để truy cập các lệnh cơ bản như: trình chiếu hình ảnh, điều chỉnh thu phóng, xoay, xóa, cắt hoặc thay đổi kích thước hình ảnh, sắp xếp danh sách hoặc truy cập cài đặt chương trình. Di chuyển chuột gần bên trái hoặc bên phải của cửa sổ để hiển thị các mũi tên và chọn hình ảnh tiếp theo hoặc trước đó. Di chuyển chuột qua các nút để xem mô tả ngắn hoặc qua hình thu nhỏ để xem thêm thông tin.

Theo mặc định, trình xem bắt đầu ở chế độ toàn màn hình nhưng nó có thể được chuyển sang chế độ cửa sổ bằng cách nhấn F11. Ngoài ra, bạn có thể nhấn Enter để ẩn hoặc hiển thị các thanh công cụ, Dấu cách để bắt đầu trình chiếu hoặc Thoát để thoát khỏi chương trình. Để sử dụng chương trình này làm trình xem mặc định cho bất kỳ tệp hình ảnh nào, nhấp chuột phải vào tệp và sử dụng tùy chọn “Mở bằng” trong menu ngữ cảnh.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247