Xiphos – [Windows]

[ad_1]

BibleWorks

BibWorks là một chương trình phần mềm Kinh Thánh để nghiên cứu và nghiên cứu Kinh Thánh, với nhiều tài nguyên tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái, LXX (Septuagint) và tiếng Anh. Bao gồm Kinh Thánh Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Trung Quốc, Hàn Quốc và Ả Rập. Tr…

Thương mại

Windows

Mac

BibleWorks icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247