XChat for Linux – [Windows]

[ad_1]

Chatzilla

ChatZilla là ứng dụng khách Internet Chat Chat (IRC) sạch, dễ sử dụng và có khả năng mở rộng cao, được xây dựng trên nền tảng Mozilla, cung cấp tất cả các tính năng thông thường: nhiều máy chủ, danh sách các mạng tiêu chuẩn tích hợp, dễ dàng tìm kiế…

Miễn phí

Firefox

SeaMonkey

Linux

Windows

Mac

Chatzilla icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247