X-Lite – [Windows]

[ad_1]

Linphone

Linphone là điện thoại internet hoặc điện thoại thoại qua IP (VoIP). Với Linphone, bạn có thể giao tiếp tự do với mọi người qua internet, bằng tin nhắn thoại, video và tin nhắn văn bản. Linphone sử dụng giao thức SIP, một tiêu chuẩn mở cho điện thoạ…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Xfce

iPad

Windows Phone

Android Tablet

iPhone

Android

Windows Mobile

Web

Linux

Windows

Mac

Linphone icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247