wxMEdit – [Windows]

[ad_1]

wxMEdit là một trình soạn thảo hex và văn bản đa nền tảng, có nguồn gốc từ Biểu tượng MadEdit nhỏ MadEdit. Nó bổ sung các bản cập nhật tự động, đánh dấu trang, chọn các dòng với một lần nhấp ba lần, tệp cú pháp FreeBASIC, các bảng mã được hỗ trợ nhiều hơn (L1, CP850, CP437, v.v., KOI8, UTF-x), hỗ trợ chỉnh sửa hệ điều hành Max và X tốt hơn, hỗ trợ chỉnh sửa hex tốt hơn, các hộp thoại đẹp hơn dựa trên Code :: Blocks wxSmith, nhiều bản địa hóa hơn, ổn định hơn một chút và đi kèm với một hệ thống xây dựng được cải tiến.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247