WPKG – [Windows]

[ad_1]

PostInstallerF

PostInstallerF là một công cụ nhỏ, nhẹ, hữu ích, có thể được sử dụng để cài đặt hơn 100 phần mềm thiết yếu, Trò chơi, codec âm thanh / video và kho lưu trữ của bên thứ ba không được mặc định trong Fedora, Ubuntu và Manjaro. Ban đầu, nó chỉ được xây …

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

PostInstallerF icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247