WinRamTech RAMDrive Enterprise – [Windows]

[ad_1]

WinRamTech trước đây là QSoft.

RAMDisk “Enterprise” bao gồm các tính năng sau:

– Một phiên bản 32 bit duy nhất chạy trên tất cả các phiên bản 32 bit của Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista, Windows 7 và Windows 8 (bộ xử lý đơn hoặc đa bộ xử lý)
– Một phiên bản 64 bit duy nhất chạy trên tất cả các phiên bản 64 bit của Windows XP, Server 2003/2008/2012, Vista, Windows 7, Server2008-R2 và Windows 8 (bộ xử lý đơn hoặc đa bộ xử lý)
– Tự động định dạng sang FAT12, FAT16, FAT32, exFAT hoặc NTFS / NTFS khi nén
– Tự động thay đổi kích thước về kích thước ramdisk tối đa có sẵn (hoặc được phép)
– Tinh chỉnh toàn diện bộ nhớ khả dụng để cân bằng kích thước ramdisk tối đa chống ổn định hệ điều hành
– Dễ sử dụng và định cấu hình từ trong cây thiết bị của Trình quản lý thiết bị

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247