Windows10Debloater – [Windows]

[ad_1]

Debloat Windows 10

Tập hợp các Tập lệnh vô hiệu hóa / xóa Ứng dụng và Tính năng của Windows 10. Dự án này thu thập các tập lệnh Powershell giúp gỡ lỗi Windows 10, điều chỉnh các cài đặt chung và cài đặt các thành phần phần mềm cơ bản. Các tập lệnh này dành cho các quả…

Mã nguồn mở

Miễn phí

PowerShell

Windows

Debloat Windows 10 icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247