Windows Grep – [Windows]

[ad_1]

Chương trình kết hợp sức mạnh và tính linh hoạt của các tiện ích grep dòng lệnh truyền thống có sẵn trên DOS, UNIX và các nền tảng khác với sự dễ dàng sử dụng của Microsoft Windows.

Ngoài việc tìm kiếm, Windows Grep cũng thực hiện thay thế toàn cầu trong các tệp của bạn, với sự an toàn hoàn toàn.

Windows Grep được thiết kế để tìm kiếm các tệp văn bản ASCII đơn giản, chẳng hạn như nguồn chương trình, HTML, RTF và các tệp bó, nhưng nó cũng có thể tìm kiếm các tệp nhị phân như tài liệu xử lý văn bản, cơ sở dữ liệu, bảng tính và tệp thực thi.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247