win-bash – [Windows]

[ad_1]

Hamilton C shell

Hamilton C shell ™ là một môi trường shell Unix hoàn chỉnh cho Windows, bao gồm tất cả các tiện ích quan trọng, mv, cp, rm, more, grep, fgrep, head, tail, diff, sed, cron, tar, v.v. Thậm chí còn có một chown thực sự, một su thực sự (siêu người dùng)…

Thương mại

Windows

Hamilton C shell icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247