webtrees – [Windows]

[ad_1]

GENViewer

GENViewer là một ứng dụng dựa trên Windows, được sử dụng để xem và phân tích GEDCOM, PAF, TMG, Legacy, RootsMagic và Family Tree Maker 2006 và các phiên bản trước đó của các tệp phả hệ. Với GENViewer, bạn có thể tìm kiếm và xem hàng tá tệp trong vài…

Thương mại

Windows

GENViewer icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247