Webpack – [Windows]

[ad_1]

Brunch

Brunch là một trình biên dịch cho các ứng dụng HTML5. Đó là một quá trình xây dựng và đường ống đơn giản nhưng mạnh mẽ. Đó là bất khả tri đối với các khung, thư viện, lập trình, biểu định kiểu & ngôn ngữ tạo khuôn mẫu và công nghệ phụ trợ.

Mã nguồn mở

Miễn phí

Node.JS

BSD

Linux

Windows

Mac

Brunch icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247