Watir – [Windows]

[ad_1]

Watir, phát âm là nước (viết tắt của “Kiểm tra ứng dụng web trong Ruby”), là một họ thư viện Ruby (BSD) nguồn mở để tự động hóa các trình duyệt web. Nó cho phép bạn viết các bài kiểm tra dễ đọc và duy trì. Nó đơn giản và linh hoạt.

Watir điều khiển các trình duyệt giống như mọi người. Nó nhấp vào liên kết, điền vào biểu mẫu, nhấn nút. Watir cũng kiểm tra kết quả, chẳng hạn như liệu văn bản dự kiến ​​có xuất hiện trên trang hay không.

Watir là một họ thư viện Ruby nhưng nó hỗ trợ ứng dụng của bạn cho dù nó được phát triển theo công nghệ nào. Chúng hỗ trợ Internet Explorer trên Windows, Firefox và Chrome trên Windows, Mac và Linux và Safari trên Mac.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247