WatchMe – [Windows]

[ad_1]

Kimai

Kimai là một timetracker mã nguồn mở miễn phí. Nó theo dõi thời gian làm việc và in ra một bản tóm tắt các hoạt động của bạn theo yêu cầu. Hàng năm, hàng tháng, hàng ngày, theo khách hàng, theo dự án, bằng hành động Đó là sự đơn giản là sức mạnh của…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Self-Hosted

Web

Linux

Windows

Mac

Kimai icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247