WakaTime – [Windows]

[ad_1]

Timble

Timble là một công cụ theo dõi thời gian và năng suất siêu dễ sử dụng được thiết kế cho các nhóm CNTT. Đó là một trung tâm, tổng hợp các nhiệm vụ và dự án từ nhiều công cụ bên ngoài. Timble giúp các nhà phát triển tổ chức công việc hàng ngày của họ,…

Freemium

iPad

iPhone

Android

Windows

Mac

Timble icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247