Wakanda – [Windows]

[ad_1]

Wakanda là một nền tảng JavaScript đầy đủ mã nguồn mở để phát triển và triển khai các ứng dụng di động & Web trong doanh nghiệp. Với Wakanda, bạn có thể tạo trực quan mô hình dữ liệu của mình, các hoạt động CRUD được liên kết với các nhóm người dùng và dữ liệu của bạn ngay lập tức có sẵn thông qua API REST được tạo tự động. Bạn có thể sử dụng trình kết nối phía máy khách JavaScript của Wakanda để sử dụng API mà không cần nỗ lực cho dù bạn đang sử dụng Angular, React, Aurelia hay một khung công tác khác.

Tự triển khai ứng dụng của bạn hoặc chỉ cần nhấp vào nút bên trong studio và nó sẽ được triển khai cho bạn.

Sử dụng trực tiếp Ionic và Angular từ studio để phát triển ứng dụng web và thiết bị di động của bạn với tải lại trực tiếp, xem trước, chạy trên thiết bị và xây dựng có sẵn từ thanh công cụ, không cần dòng lệnh. Nền tảng Wakanda dựa trên đám mây nhưng cũng có thể triển khai trên tiền đề chỉ với một cú nhấp chuột.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247