vTask Studio – [Windows]

[ad_1]

Tasker

Tasker là một ứng dụng dành cho Android, thực hiện Nhiệm vụ (bộ Hành động) dựa trên Bối cảnh (ứng dụng, thời gian, ngày, địa điểm, sự kiện, cử chỉ) trong Cấu hình do người dùng xác định hoặc trong các tiện ích màn hình chính có thể nhấp hoặc hẹn giờ…

Thương mại

Android Tablet

Android

Tasker icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247