Visual TimeAnalyzer – [Windows]

[ad_1]

Visual TimeAnalyzer tự động theo dõi tất cả việc sử dụng máy tính và trình bày các báo cáo chi tiết, minh họa phong phú.

Dễ dàng đăng nhập người dùng cá nhân hoặc các dự án cụ thể và biên dịch các tài khoản chi tiết về thời gian dành cho mỗi chương trình.
Theo dõi thời gian làm việc, tạm dừng, dự án, chi phí, phần mềm và sử dụng internet.
Cha mẹ có quyền kiểm soát việc sử dụng PC của con cái họ.

Sử dụng phần mềm

Giám sát người dùng: Nhận tài khoản chi tiết về giờ làm việc và giờ nghỉ
Giám sát máy tính: Giám sát PC của gia đình hoặc mạng của công ty
Đo sáng phần mềm: Xác định tần suất phần mềm thực sự được sử dụng và của ai
Sử dụng Internet: Kiểm soát thời gian trực tuyến và sử dụng web
Tổng quan dự án: Tóm tắt thời gian áp dụng cho từng mốc dự án
So sánh người dùng: Xem hầu hết người dùng tích cực và những gì họ đã làm trên máy tính của họ

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247