Virtual MIDI Piano Keyboard – [Windows]

[ad_1]

Bàn phím đàn piano ảo MIDI là một trình tạo và thu sự kiện MIDI. Nó không tự tạo ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng có thể được sử dụng để điều khiển bộ tổng hợp MIDI (cả phần cứng hoặc phần mềm, bên trong hoặc bên ngoài). Bạn có thể sử dụng bàn phím của máy tính để phát các ghi chú MIDI và cả chuột. Bạn có thể sử dụng Bàn phím đàn piano ảo MIDI để hiển thị các ghi chú MIDI đã phát từ một nhạc cụ hoặc trình phát tệp MIDI khác. Để làm như vậy, kết nối cổng MIDI khác với cổng đầu vào của VMPK.
VMPK đã được thử nghiệm trên Linux, Windows và Mac OSX, nhưng có lẽ bạn cũng có thể xây dựng nó trong các hệ thống khác. Nếu vậy, xin vui lòng thả thư cho tác giả.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247