Viking GPS data editor and analyzer – [Windows]

[ad_1]

Viking là một chương trình miễn phí / nguồn mở để quản lý dữ liệu GPS. Bạn có thể nhập, vẽ và tạo các tuyến đường, tuyến đường và điểm tham chiếu, hiển thị OSM, Terraserver, Bing Aerial và các bản đồ khác, hình ảnh gắn thẻ địa lý, xem vị trí GPS trong thời gian thực, nhận địa lý, mục điều khiển, v.v.

Đặc trưng
• GPS
• GPX
• Bản đồ mở (OSM)
• Gắn thẻ địa lý
• KML
• Kết xuất Mapnik

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247