VFront – [Windows]

[ad_1]

VFront là một giao diện người dùng động cho cơ sở dữ liệu MySQL hoặc PostgreSQL được viết bằng PHP và Javascript. Với VFront, bạn có thể tạo biểu mẫu để quản lý dữ liệu của mình theo kiểu AJAX, các quy tắc và đặc quyền khác nhau cho các nhóm, báo cáo bằng XML, HTML, PDF, thống kê và nhiều hơn nữa.

VFront hữu ích cho các công ty, thương hiệu hoặc tổ chức sử dụng MySQL hoặc PostgreSQL, cần một sự tư vấn dễ dàng hoặc điều chỉnh truy cập vào cơ sở dữ liệu bởi chính họ làm việc phát triển một ứng dụng khách cụ thể cho việc đó mà chỉ cần sử dụng trình duyệt web.

Hãy nghĩ về VFront như một công cụ giao diện cho cơ sở dữ liệu, tương tự như một số chức năng đối với truy cập MS, nhưng đi đầu với quyền truy cập dễ dàng qua web.VFront không phải là công cụ quản trị cơ sở dữ liệu như phpMyAdmin và giao diện này không dành cho người dùng cơ bản trên dữ liệu.

VFront được tạo cho người dùng không có chuyên môn có khả năng làm việc an toàn trên dữ liệu bằng giao diện đồ họa trực quan.

VFront đặc biệt hữu ích khi nhiều người dùng và / hoặc một số người dùng phải truy cập vào cơ sở dữ liệu bằng các đặc quyền khác nhau: một hệ thống các nhóm và đặc quyền có thể tùy chỉnh cao giúp truy cập nhiều bảng hoặc chế độ xem cụ thể, hiển thị / ẩn các trường cụ thể, đặt quy tắc cho đầu vào xác nhận và kiểm soát tất cả các hoạt động cơ sở dữ liệu.

VFront có các mô-đun nhập / xuất dữ liệu, thống kê và quản lý báo cáo dựa trên các giao thức xml, xsl và xsl-fo.

VFront cũng có thể hữu ích cho những người, nói chung, đang cần cài đặt và cấu hình cơ sở dữ liệu dễ dàng.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247