Vagrant – [Windows]

[ad_1]

Stakkr

Một công cụ soạn thảo lại sử dụng docker compose để dễ dàng tạo / duy trì một chồng dịch vụ, ví dụ như để phát triển web. Thông qua một tập tin cấu hình, bạn có thể thiết lập các dịch vụ cần thiết và để stakkr liên kết và bắt đầu mọi thứ cho bạn. Mộ…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Windows

Stakkr icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247