Vaadin Framework – [Windows]

[ad_1]

Vaadin là một khung ứng dụng web cho Ứng dụng Internet phong phú (RIA). Trái ngược với các thư viện Javascript và các giải pháp dựa trên trình duyệt, nó có kiến ​​trúc phía máy chủ mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là phần lớn nhất của logic ứng dụng chạy an toàn trên máy chủ. Google Web Toolkit (GWT) được sử dụng ở phía trình duyệt để đảm bảo trải nghiệm người dùng phong phú và trôi chảy.

Vaadin là một bộ sưu tập lớn các thành phần UI. Bạn soạn giao diện người dùng ứng dụng từ các thành phần như Nút, Bảng, Cây và Bố cục. Các thành phần sử dụng các sự kiện, người nghe và ràng buộc dữ liệu để giao tiếp với nhau và với logic kinh doanh của bạn.

Vaadin là một kiến ​​trúc mạnh mẽ để phát triển ứng dụng nhanh chóng. Kiến trúc dựa trên thành phần cùng với các tính năng liên kết dữ liệu và ngôn ngữ Java được gõ tĩnh giúp bạn xây dựng các ứng dụng dễ dàng được mô đun hóa và tái cấu trúc khi cần. Hỗ trợ IDE và công cụ bao gồm công cụ thiết kế trực quan giúp bạn xây dựng giao diện người dùng web cực kỳ nhanh chóng.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247