Unreal Engine – [Windows]

[ad_1]

Unreal Engine là bộ công cụ và công nghệ chuyên nghiệp được sử dụng để xây dựng các trò chơi chất lượng cao trên nhiều nền tảng. Kiến trúc kết xuất của Unreal Engine cho phép các nhà phát triển đạt được hình ảnh tuyệt đẹp và cũng có thể mở rộng quy mô sang các hệ thống cấp thấp hơn.

Các tính năng tiến trình công việc mới mang tính cách mạng và bộ công cụ sâu cho phép các nhà phát triển nhanh chóng lặp lại ý tưởng và xem kết quả ngay lập tức, trong khi truy cập mã nguồn C ++ hoàn chỉnh đưa trải nghiệm lên một cấp độ hoàn toàn mới.

Công nghệ Unreal Engine cung cấp sức mạnh cho hàng trăm trò chơi cũng như phim 3D thời gian thực, mô phỏng đào tạo, trực quan hóa và hơn thế nữa. Trong 15 năm qua, hàng ngàn cá nhân và đội ngũ và đã xây dựng sự nghiệp và các công ty xung quanh các kỹ năng được phát triển bằng cách sử dụng động cơ.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247