Ultimate Boot CD – [Windows]

[ad_1]

CD khởi động cuối cùng mà bạn cần.

Bạn cần CD khởi động tối đa nếu bạn muốn:

Chạy các công cụ chẩn đoán dựa trên đĩa mềm từ các ổ đĩa CDROM. Ngày càng có nhiều PC được vận chuyển mà không có ổ đĩa mềm, và đó là một nỗi đau hoàng gia khi bạn cần chạy các công cụ chẩn đoán trên chúng.

Giải phóng bản thân khỏi tốc độ tải chậm của ổ đĩa mềm. Ngay cả khi bạn có ổ đĩa mềm, việc chạy các công cụ chẩn đoán từ ổ đĩa CDROM vẫn nhanh hơn nhiều, thay vì chờ công cụ tải từ ổ đĩa mềm.

Hợp nhất càng nhiều công cụ chẩn đoán càng tốt vào một đĩa CD có thể khởi động. Bạn có muốn tránh đào sâu vào hộp bụi để tìm đĩa mềm phù hợp không, mà chỉ cần chạy tất cả từ một đĩa CD? Sau đó, Ultimate Boot CD là dành cho bạn!

Chạy Ultimate Boot CD từ thẻ nhớ USB của bạn. Tập lệnh trên CD chuẩn bị thẻ nhớ USB của bạn để có thể sử dụng tập lệnh này trên các máy mới hơn hỗ trợ khởi động từ thiết bị USB. Bạn có thể truy cập các công cụ tương tự như từ phiên bản CD.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247