Ulterius – [Windows]

[ad_1]

Webmin

Webmin là một công cụ cấu hình hệ thống dựa trên web cho các hệ thống giống Unix, mặc dù các phiên bản gần đây cũng có thể được cài đặt và chạy trên Windows. Với nó, có thể định cấu hình bên trong hệ điều hành, chẳng hạn như người dùng, hạn ngạch đĩ…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Self-Hosted

BSD

Web

Linux

Webmin icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247