Ubiquity – [Windows]

[ad_1]

YubNub

YubNub là một dịch vụ web mạng với giao diện kiểu dòng lệnh. Nó cho phép người dùng tạo và sử dụng các lệnh được ánh xạ tới các trang web và dịch vụ web.FeaturesCommands có thể được tạo cho hầu hết các trang web và dịch vụ. (Về mặt kỹ thuật, bất kỳ …

Mã nguồn mở

Miễn phí

Web

YubNub icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247