TyperTask – [Windows]

[ad_1]

Tăng hiệu quả của bạn bằng cách tự động hóa bàn phím của bạn với TyperTask! Công cụ này mô phỏng việc gõ bàn phím và có thể được sử dụng để gõ ngay các cụm từ phổ biến. Sử dụng nó để tự động hóa các cuộc hội thoại trò chuyện, đăng nhập trang web, khối mã lập trình, thẻ HTML hoặc bất cứ điều gì khác mà bạn có thể tưởng tượng.

Nó thậm chí còn có các tính năng tự động hóa tiên tiến, bao gồm khởi chạy chương trình, kích hoạt cửa sổ, trì hoãn và nhấp chuột, do đó, nó có khả năng thực hiện các tác vụ phức tạp. Cấu hình dễ dàng với các tập tin văn bản đơn giản. Nó có công cụ mô phỏng bàn phím mạnh mẽ của vTask, vì vậy nó có thể xử lý các mã hệ thống và khóa quốc tế như <Control>.

Tệp trợ giúp đi kèm thể hiện nhiều cách sử dụng TyperTask. Không cần cài đặt.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247