Twindocs – [Windows]

[ad_1]

Tải lên các tài liệu, ghim chúng lại và gửi hoàn toàn – chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Twindocs là kho lưu trữ cá nhân của bạn trong đám mây.

Tải lên ghi chú, hình ảnh và tài liệu. Bạn có thể sử dụng Twindocs để sắp xếp, phân loại, gắn thẻ theo màu và ghim.

Twindocs cũng là một dịch vụ thư an toàn cho tất cả các mục và cho phép các tài liệu được gửi an toàn cho người dùng, khách hàng và công dân. Ở một số quốc gia, người dùng đang nhận hóa đơn, biên lai và các tài liệu khác trong các thư mục Twindocs của riêng họ.

Có thể ghim tài liệu điện tử? Có – chỉ với Twindocs

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247