TurboGears – [Windows]

[ad_1]

Falcon framework

Falcon là một khung API web Python bằng kim loại trần để xây dựng các phụ trợ ứng dụng và dịch vụ siêu nhỏ rất nhanh. Các tổ chức như LinkedIn, Leadpages, Wargaming và Rackspace dựa vào Falcon cho các dự án quan trọng. Nhờ WSGI, Falcon chạy trên nhi…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Windows

Mac

Falcon framework icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247