Tune Transcriber – [Windows]

[ad_1]

Transcribe!

Phiên âm! ứng dụng là một trợ lý cho những người đôi khi muốn tạo ra một bản nhạc từ bản ghi âm, để viết nó ra, hoặc tự chơi nó hoặc cả hai. Nó không thực hiện phiên âm cho bạn, nhưng về cơ bản nó là một chương trình người chơi chuyên biệt được tối …

Thương mại

Linux

Windows

Mac

Transcribe! icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247