TrIDNet – [Windows]

[ad_1]

TRIDNet là phiên bản GUI của TrID, có lẽ thực tế hơn để sử dụng so với phiên bản CLI, đặc biệt đối với những người không quen thuộc với dấu nhắc dòng lệnh.

Ngoài ra, chỉ với một cú nhấp chuột đơn giản, nó có khả năng hiển thị một loạt thông tin về mọi trận đấu được liệt kê: tên tệp định nghĩa, địa chỉ tác giả và e-mail của nó (nếu được cung cấp), liên kết có thể nhấp vào URL tham chiếu, nhận xét , Vân vân.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247