Translate Shell – [Windows]

[ad_1]

OpenL

OpenL Translator là một ứng dụng Android front-end mã nguồn mở cho các dịch vụ dịch máy DeepL chất lượng cao (có sẵn cho tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Hà Lan và tiếng Ba Lan). Lưu ý rằng các điều khoản sử dụng c…

Mã nguồn mở

Miễn phí

DeepL Translator

Android

OpenL icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247