Transcrypt – [Windows]

[ad_1]

RapydScript

RapydScript là trình biên dịch trước cho JavaScript, tương tự như CoffeeScript, nhưng với cú pháp rõ ràng hơn, dễ đọc hơn. Cú pháp rất giống với Python, nhưng cũng cho phép JavaScript. Nó không phải là một bản sao Python-in-a-browser khác, nó thực s…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Web

Linux

Windows

Mac

RapydScript icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247