Traffic Shaper XP – [Windows]

[ad_1]

L7 Filter

Bộ lọc L7 là bộ phân loại cho Linux Netfilter, xác định các gói dựa trên dữ liệu của lớp ứng dụng. Nó có thể phân loại các gói là Kazaa, HTTP, Jabber, Citrix, BitTorrent, FTP, Gnucleus, eDonkey2000, v.v., bất kể cổng. Nó bổ sung cho các phân loại hi…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

L7 Filter icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247