Total Text Container – [Windows]

[ad_1]

Total Text Container là trình quản lý thông tin cá nhân cho phép bạn lưu trữ tất cả các loại nội dung khác nhau trong một cơ sở dữ liệu XML được mã hóa duy nhất, bao gồm văn bản phong phú, hình ảnh, bảng tính, URL / mật khẩu, danh bạ, sự kiện lịch, danh mục, tệp, v.v. cơ sở dữ liệu có khả năng hỗ trợ kết hợp các loại nội dung, vì vậy bạn có thể lưu trữ và xem tất cả các thông tin liên quan trên cùng một trang một cách dễ dàng.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247