TortoiseHg – [Windows]

[ad_1]

MacHg

MacHg là một GUI OSX mã nguồn mở miễn phí cho hệ thống kiểm soát sửa đổi Mercurial. Điều này có nghĩa là bạn quản lý bộ sưu tập các tệp theo cách đồ họa đẹp mắt, thêm mọi thứ vào bộ sưu tập, lưu ảnh chụp nhanh của bộ sưu tập, khôi phục bộ sưu tập về…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Mac

MacHg icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247