Toolbag – [Windows]

[ad_1]

Marmoset Toolbag ™ là trình chỉnh sửa và trình kết xuất vật liệu thời gian thực đầy đủ tính năng, được gói trong một gói gọn gàng. Toolbag cung cấp cho các nghệ sĩ 3D một quy trình làm việc mạnh mẽ và hiệu quả, mang lại chất lượng hiển thị mẫu mực cho mọi giai đoạn của đường ống nghệ thuật 3D.

Dẫn đường

Bộ công cụ kết xuất yêu thích của bạn vừa mới lớn lên. Với việc phát hành thế hệ thứ hai của bộ kết xuất hàng đầu của chúng tôi, Toolbag 2 mang đến khả năng hiển thị thời gian thực, chính xác về mặt vật lý, hỗ trợ GPU cho OS X & Windows.

Toolbag 2 đúng với tất cả những gì bạn biết và yêu thích trong Toolbag 1, đồng thời được hưởng lợi từ việc viết lại hoàn chỉnh để mang đến cho bạn những kỹ thuật kết xuất mới nhất và tuyệt vời nhất và các tiêu chuẩn đổ bóng thế hệ tiếp theo.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247